Zpět na stránku
 
 
 
 
 
 
aktualizováno 6.2.2013                                                                      


vyzařování antény Windom

pro představu při rozhodování jakou anténu si nainstalovat a co lze od ní očekávat jsou zde uvedeny příklady vyzařovacích diagramů
vyzařovací diagramy jsou důležité pro názornost, kterým směrem energií s konkrétní anténou vyzáříme, dalším důležitým prvkem je pak účinnost (ztrátovost) soustavy anténa + napaječ, aby jsme energii dodávanou z vysilače dostali do "vzduchu" podle vyzařovacího diagramu s co nejmenšími ztrátami
pro srovnání jsou znázorněny diagramy pro výšky 10 a 20m.
Většina z nás má možnost anténu instalovat právě do výšek kolem 10m. Tomu odpovídají vyzařovací diagramy pro výšku 10m nad reálnou zemí. Když máte anténu na paneláku nad střechou, není ve výšce domu + stožáru, zemní rovinu tvoří dům. Je to však trochu složitější problematika, jelikož anténa je tak v místě, kde se prolínají dva druhy země.
Výška 20m na reálnou zemí je uvedena, aby bylo názorné vidět, jak si pomůžeme, či nikoliv, pokud se budeme pokoušet dostat anténu do větší výšky 

při rozhodování porovnejte vyzařovací diagramy antény Windom a klasického dipólu (ten jde udělat i ve variantě paralelních zářičů na více pásem) nebo např antény G5RV, pro provoz na vyšších pásmech pak s vertikálem nebo vertikálním dipólem

 

anténa Windom 80-10m - kmitočet 3,5MHz, výška 10 a 20m

zde je patrné, že anténa září kolmo vzhůru, změnou výšky na 20m ke změně vyzařování nedojde, anténa je na tomto pásmu vhodná na místí komunikaci po EU, přesto i na takovou anténu uděláte některé špičkově vybavené stanice z NA, vyzařování zhruba odpovídá dipólu ve stejné výšce
na diagramu je ale vidět, že na 3,5MHz se v závislosti na výšce zlepšilo PSV (změnila se s výškou impedance)
na ostatních pásmech je již vliv výšky na impedanci zanedbatelný


 

z diagramu je patrné, že s výškou se vyzařování na 3,5MHz nijak výrazně nezměnilo, ale podstatně se zlepšilo PSV (změnila se s výškou impedance)


anténa Windom 80-10m - kmitočet 7MHz, výška 10 a 20m
 

 

anténa Windom 80-10m - kmitočet 14MHz, výška 10 a 20m

 

 

anténa Windom 80-10m - kmitočet 28MHz, výška 10 a 20m

 

 

 

 

 

design a obsah OK5IM 2010-2011