Zpět na stránku
 
 
 
 
 
 
aktualizováno 10.2.2013                                                                       


vyzařování antény Delta Loop

pro představu při rozhodování jakou anténu si nainstalovat a co lze od ní očekávat jsou zde uvedeny příklady vyzařovacích diagramů
vyzařovací diagramy jsou důležité pro názornost, kterým směrem energií s konkrétní anténou vyzáříme, dalším důležitým prvkem je pak účinnost (ztrátovost) soustavy anténa + napaječ, aby jsme energii dodávanou z vysilače dostali do "vzduchu" podle vyzařovacího diagramu s co nejmenšími ztrátami

většina z nás má možnost anténu instalovat právě do výšek kolem 10m. Tomu odpovídají vyzařovací diagramy pro výšku 10m nad reálnou zemí. Když máte anténu na paneláku nad střechou, není ve výšce domu + stožáru, zemní rovinu tvoří dům. Je to však trochu složitější problematika, jelikož anténa je tak v místě, kde se prolínají dva druhy země.

 

koho zajímá základní teorie kolem vyzařování a konstrukce antén loop a delta loop, podívejte se například na tento odkaz zde, je to článek z vynikající knihy Low Band DXing od ON4UN
další vhodný odkaz k problematice je zde na stránkách W4RNL s vyobrazením vyzařovacích diagramů

konstrukcí resp. možností zavěšení je velké množství, od klasické horizontální čtvercové smyčky, obdelníkové smyčky, delta smyčky po varianty šikmého a svislého zavěšení a to vše v různých výškách, proto není možné v rozsahu této stránky uvádět všechny varianty a vyzařovací diagramy
Je nutné vycházet při rozhodování, zda tuto anténu vyzkoušet z vlastních prostorových možností a pokud možno si udělat simulaci, jak se taková anténa bude chovat v daném místě a udělat optimalizaci - to vše umí základní program MMANA (viz menu Linky) -  nebojte se toho, je to snadné, některé antény jsou již předdefinované v základní nabídce, stačí jen dosadit svoje rozměry a ostatní již udělá program sám jen na povel stisknutí příslušného tlačítka

důležité je také si uvědomit, jaký účel bude anténa plnit - komunikace po EU, DXování, jedno nebo více pásem apod, podle toho zvolit rozměr antény a způsob napájení - koaxiální kabel nebo dvojlinka a umístění napájecího bodu
Je ale třeba mít na paměti prostorvé možnosti. Deltaloop zavěšený v 10m nad zemí na DXování na 80m vhodný nebude, taktéž konstrukce pro 80m nebude vůbec vhodná na provoz na horním pásmech.
Proto zde obzvlášť platí zvážení vhodnosti antény a porovnání s vyzařovacími diagramy jiných modelů, např klasické dipóly, vícepásmové G5RV, Doublet 2x17m nebo vertikál či vertikální dipól

z hlediska vyzařovacího diagramu je nejlepší průběh - tvar na základním a dvojnásobném kmitočtu, pak už to je "bramboroid", zvláště u šikmo zavěšených antén. Nejčastěji se tato anténa používá jako jednopásmová na 80 nebo 40m, případně jako dvoupásmová na 80+40m nebo 40+20m. U horizontálního loopu je vyzařovací diagram pokřiven podle počtu rohů, pokud je anténa šikmo, nastává pak další deformace.
 
pokud ji chcete využívat na dvě a více pásem, pak nejlépe anténu napájenou dvojlinkou nebo žebříčkem a  dolaďovat tunerem, jelikož v reálných a rozmanitých prostorových možnostech se nedá úplně dobře optimalizovat, aby fungovala jako multiband s balunem s jedním transformačním poměrem, napájená koax kabelem a bez tuneru, spočítat "od stolu" to sice jde, ale praxe - vliv prostředí pak ukáže, že tak ideální to není

po praktické stránce provedení antény doporučuji použít anténní lanko CU-HD,  které má nosnou duši z nerezového lanka. Zvláště u antény delta loop na 80m, kde jsou tři úchytné body a tím "velké" délky ramen = váha samotného vodiče, případně pak námraza, sedící pták a namáhání tahem kvůli napnutí vodiče. U běžného měděného lanka dochází k tečení, které je v tomto případě již brzy viditelné a anténu je nutné došponovávat, nehledě na rozlaďování a bezpečnost, obzvlášť pokud je anténa zavěšená nad komunikací

 

pro představu a názornost zde uvedu variantu delta loopu, kterou jsem používal pro pásmo 40m
Pro pásmo 80m jsem loop anténu vyzkoušet nemohl, nevejdu se s ní na pozemek a aby to mělo smysl oproti klasickému dipólu, je nutná i výška montáže.

Delta loop na 40m stál kolmo k zemi, vrchol byl ve výšce cca 12m na stožáru, dolní vodič byl ve výšce 4m nad zemí, rohy byly uchyceny jeden k pomocnému sloupku v rohu zahrady a druhý ke komínku na přístavku domku, horní úhel byl tupý.
Anténa byla napájena ve spodním rohu = vertikální polarizace, přes balun 1:1 koaxiálním kabelem.

Orientace vyšla ideálně tak, že vyzařovací diagram měl maxima směrem severozápad - jihovýchod = W - VK, potlačeny tak byly trochu stanice z UA (bohužel i JA)
Chodilo to výborně, zvlášť zajímavé to bylo v noci a z rána v contestech směrem na W, používal jsem ji cca 2 roky, pak musela ustoupit dalším potřebám prostoru na testování jiných modelů antén.

vyzařovací diagram a přizpůsobení na pásmu 7MHz, kde byl optimalizován, vypadá takto:

 

ovšem na pásmu 14MHz, i když je to dvojnásobný kmitočet, vypadá simulovaný diagram následovně - anténa září "do nebe", po přizpůsobení by to asi dobře chodilo na EU, ale neměl jsem chuť to testovat

 

 

 

  

 

design a obsah OK5IM 2010-2011