Zpět na stránku
 
 
 
 
 
 
aktualizováno 8.2.2011                                                                       


vyzařování antény Extended Zeppelin 2x27m (dipol 1,25 lambda na 7MHz)

pro představu při rozhodování jakou anténu si nainstalovat a co lze od ní očekávat jsou zde uvedeny příklady vyzařovacích diagramů
vyzařovací diagramy jsou důležité pro názornost, kterým směrem energií s konkrétní anténou vyzáříme, dalším důležitým prvkem je pak účinnost (ztrátovost) soustavy anténa + napaječ, aby jsme energii dodávanou z vysilače dostali do "vzduchu" podle vyzařovacího diagramu s co nejmenšími ztrátami
pro srovnání jsou znázorněny diagramy pro výšky 10 a 20m.
Většina z nás má možnost anténu instalovat právě do výšek kolem 10m. Tomu odpovídají vyzařovací diagramy pro výšku 10m nad reálnou zemí. Když máte anténu na paneláku nad střechou, není ve výšce domu + stožáru, zemní rovinu tvoří dům. Je to však trochu složitější problematika, jelikož anténa je tak v místě, kde se prolínají dva druhy země.
Výška 20m na reálnou zemí je uvedena, aby bylo názorné vidět, jak si pomůžeme, či nikoliv, pokud se budeme pokoušet dostat anténu do větší výšky 

při rozhodování porovnejte vyzařovací diagramy antény Windom a klasického dipólu (ten jde udělat i ve variantě paralelních zářičů na více pásem), pro provoz na vyšších pásmech pak s vertikálem nebo vertikálním dipólem

 

model EDZ 2x27m anténa je často používaná pro svoje vlastnosti na dolních pásmech - dobrá účinnost na 160m, zisk na 40m, má to však i svá úskalí (viz diagramy) - potřebná výška nad zemí, aby byla anténa na 40m zisková, zisk = směrovost, takže pokud nemáme možnost natáhnout anténu, aby zářila požadovaným směrem, může to být vlastnost negativní, dále pak výrazné směrové vlastnosti na vyšších pásmech - opět hraje roli vhodnost směru laloku
Pokud se rozhodnete pro tuto anténu, je vhodné ji pro horní pásma kombinovat s vertikální anténou
 

anténa EDZ 2x27m - kmitočet 1,8MHz, výška 10, 20m

za povšimnutí stojí velmi malá reálná složka impedance


 

anténa EDZ 2x27m - kmitočet 3,5MHz, výška 10, 20m
  


anténa EDZ 2x27m - kmitočet 7MHz, výška 10, 20m

na diagramu je vidět, že k směrovosti dochází již při výšce 10m nad zemí
ve výšce 20m nad zemí je již anténa výrazně směrová a snižuje se vyzařovací úhel na cca 30st, anténa je vhodná na DX provoz, nutností je ale anténu natáhnout tak, aby vyzařovala požadovaným směrem, což při tomto rozměru už může málokdo

 

 

anténa EDZ 2x27m - kmitočet 14MHz, výška 10, 20m

na diagramech je vidět výrazná směrovost soustředěná do laloků, opět vyvstává otázka vhodnost směru

  

anténa EDZ 2x27m - kmitočet 21MHz, výška 10, 20m

na diagramech je vidět výrazná směrovost soustředěná do laloků, opět vyvstává otázka vhodnost směru
 

anténa EDZ 2x27m - kmitočet 28MHz, výška 10, 20m
 


 

 

 

 

 

design a obsah OK5IM 2010-2011