Zpět na stránku
 
 
 
 
 
 
aktualizováno 6.2.2011                                                                       


vyzařování antény Dipól

pro představu při rozhodování jakou anténu si nainstalovat a co lze od ní očekávat jsou zde uvedeny příklady vyzařovacích diagramů
vyzařovací diagramy jsou důležité pro názornost, kterým směrem energií s konkrétní anténou vyzáříme, dalším důležitým prvkem je pak účinnost (ztrátovost) soustavy anténa + napaječ, aby jsme energii dodávanou z vysilače dostali do "vzduchu" podle vyzařovacího diagramu s co nejmenšími ztrátami
pro srovnání jsou znázorněny diagramy pro výšky 10 a 20m.
Většina z nás má možnost anténu instalovat právě do výšek kolem 10m. Tomu odpovídají vyzařovací diagramy pro výšku 10m nad reálnou zemí. Když máte anténu na paneláku nad střechou, není ve výšce domu + stožáru, zemní rovinu tvoří dům. Je to však trochu složitější problematika, jelikož anténa je tak v místě, kde se prolínají dva druhy země.
Výška 20m na reálnou zemí je uvedena, aby bylo názorné vidět, jak si pomůžeme, či nikoliv, pokud se budeme pokoušet dostat anténu do větší výšky 

při rozhodování porovnejte vyzařovací diagramy antény Windom a klasického dipólu (ten jde udělat i ve variantě paralelních zářičů na více pásem), pro provoz na vyšších pásmech pak s vertikálem nebo vertikálním dipólem

celkově je z níže uvedených diagramů zřejmé, že pokud chceme využívat vlastnosti směrového dipólu, je dobré je umístit do výšky cca 1/2 lambda nad zemí, na vyšších pásmech pak vyšší výška může být již na závadu vzhledem k dalšímu laloku

 

anténa Dipól "2x20m" - kmitočet 3,5MHz, výška 10, 20, 30 a 40m

na tomto příkladu vyzařování dipólu ve výškách 1/8, 1/4, 2/5 a 1/2 lambda lze demonstrovat chování dipólu obecně
je patrné, že se zvyšující výškou nad reálnou zemí se mění vyzařovací úhel (klesá), mění se i impedance - do určité výšky stoupá, pak zůstává stabilní, začíná se projevovat směrovost. Aby mělo smysl dělat např rotační dipól, musí být zářič minimálně 1/2 lambda nad zemí

 


 

anténa Dipól "2x10m" - kmitočet 7MHz, výška 10 a 20m

ve výšce 20m nad zemí (lambda/2) se už projevuje výrazná směrovost, proto je vhodné udělat dipól jako rotační nebo dva dipóly kolmo na sebe a přepínat, vyzařovací úhel je 29 stupňů, což je již dobře použitelné na DX spojení
 

 

anténa Dipól "2x5m" - kmitočet 14MHz, výška 10 a 20m

na tomto pásmu se projevuje výrazná směrovost již při výšce 10m na zemí, je tedy vhodné udělat dipól jako rotační nebo dva dipóly kolmo a přepínat směry, pokud budeme instalovat jen jeden dipól, je důležité si uvědomit, kam vyzařuje, aby jsme zvolili správný směr vyzařování do lokality, která nás zajímá
ve výšce 20m je již patrný další lalok směrem vzhůru, který nám odebírá energii vyzářenou pod nízkým elevačním úhlem

 

 

anténa Dipól "2x2,5m" - kmitočet 28MHz, výška 5, 10 a 20m


 

 

 

design a obsah OK5IM 2010-2011